Булінг


План заходів щодо профілактики булінгу в учнівському колективі на 2020/2021 н.р.

з/п

Назва заходу

Цільова аудиторія

Термін виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення

попередження насильства та булінгу

1

Діагностування рівня напруги, тривожності в учнівських колективах

1-10 кл.

Вересень

Практичний психолог Лещенко Н.В.

2

Наказ «Про запобігання

булінгу (цькування) у закладі освіти»

Вересень

ЗДВР

3

Обговорення та прийняття правил

поведінки в групах/класах,

оформлення правил у вигляді наочного стенду

1-10 кл.

Вересень

Класні керівники, вихователі

4

Організація механізмів звернення та встановлення інформаційних скриньок для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

1-10 кл.

Вересень

Психолог, соціальний педагог Класні керівники

5

Оформлення тематичного стенду

Жовтень

Практичний психолог, соціальний педагог

6

Інформаційна акція для старшокласників

8-10 кл.

Листопад

Практичний психолог, соціальний педагог, вихователі

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

7

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу(цькування) з допоміжним та технічним персоналом.

Директор, ЗДНР, ЗДВР

8

Тренінг для вчителів щодо запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти

Педагогічні працівники

Грудень

Практичний психолог, соціальний педагог, залучені представники

9

Консультування класних керівників психологом, оціальним педагогом з проблемних ситуацій.

Протягом навчального року

Практичний психолог, соціальний педагог

Робота з учнями

10

Проведення тренінгів для старшокласників з розвитку  авичок спілкування та мирного вирішення конфліктів

8-10

Протягом року

Практичний психолог,

11

Імітаційна гра для молодших

школярів (1-4-й класи) «Якщо тебе ображають»

1-4

Жовтень

Класні керівники, вихователі

12

День відкритих дверей у шкільного психолога

1-10

Листопад

Практичний психолог

13

Імітаційна гра для учнів середніх і старших класів «Розкажи про насильство»

5-10

Грудень

Практичний психолог

14

Конкурс плакатів проти насильства

1-10

Березень

ЗДВР

15

Поради «Як допомогти дітям упоратися з булінгом».

1-10

Березень

Соціальний педагог

16

Тренінгове заняття «Профілактика булінгу в учнівському середовищі».

1-10 кл.

Листопад

Практичний психолог, соціальний педагог

17

Години спілкування на тему: «Кібербулінг».

8-10

Протягом року

Вихователі

18

Корисні правила-поради для  профілактики і подолання кібер-булінгу.

8-10

Протягом року

Соціальний педагог

19

Перегляд відео презентацій «Булінг в школі. Як його розпізнати», «Кібербулінг або агресія в інтернеті: Способи розпізнання і захист дитини».

8-10

Протягом року

Практичний психолог, соціальний педагог

20

Міні-тренінг “Як навчити дітей безпечної поведінки в Інтернеті»

2-4

Листопад, лютий, квітень

Практичний психолог, соціальний педагог

21

Перегляд відеороликів «Нік Вуйчич про булінг у школі»,  “«Булінг у школі та як з ним боротися – говоримо  з Уповноваженим Президента України..», «Зупиніться!!! МОЯ Історія про Булінг і Кібербулінг».

1-10

Протягом року

Вихователі

22

Складання та розповсюдження серед учнів 1-10 класів листівок на тему «Не стань жертвою булінгу»

1-10

Березень

ЗДВР, соціальний педагог, практичний психолог

Робота з батьками

23

Підготовка пам’ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

1-10

Грудень

Практичний психолог

24

Проведення консультацій психолога з питань взаємин батьків з дітьми

Протягом року

Практичний психолог, класні керівники

25

Консультування батьків щодо захисту прав та інтересів дітей

Протягом року

Адміністрація закладу

Моніторинг освітнього середовища закладу освіти

26

Самооцінка закладу освіти за показниками безпеки, комфортності

2 рази на рік

Адміністрація закладу

27

Анонімне анкетування учнів 5-10-го класів про випадки булінгу (цькування) у школі

5-10

Грудень

Практичний психолог

28

Діагностика стосунків у закладі освіти. Анкетування учнів та вчителів.

1-10

Грудень

Практичний психолог, соціальний педагог

29

Підготовка звіту про виконання заходів про виконання плану заходів з запобігання та протидії булінгу.

Травень-червень

Практичний психолог, соціальний педагог


Порядок виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу в закладі освіти


Булінг (цькування) – діяння (дії або бездіяльність) учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода психічному чи фізичному здоров’ю потерпілого.

Порядок виявлення, розгляду та реагування на випадки булінгу в закладі освіти

Закон України «Про освіту»

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові документи:

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 р. № 800 «Деякі питання соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»

Лист Міністерства освіти і науки України від 29.01.2019 № 1/11-881 «Рекомендації для закладів освіти щодо застосувань норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Керівник закладу освіти

Забезпечує створення в закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі:

 • приймає та розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування;
 • скликає засідання комісії з розгляду випадків боулінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;
 • за результатами рішення комісії про підтвердження факту булінгу повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;
 • забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);
 • з урахуванням пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, Міністерства охорони здоров’я, Міністерства юстиції України, служб у справах дітей та центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;
 • забезпечує оприлюднення на веб-сайтах, на дошках оголошень та при проведенні інструктажів для всіх працівників закладу освіти: правил поведінки здобувача освіти в закладі освіти; плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти; порядку подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти; порядку реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Уповноважена особа за реалізацію норм законодавства у сфері запобігання та протидії булінгу (цькуванню) в закладі освіти

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вона була особисто або інформацію про які отримала від інших осіб. Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Бере участь: у проведенні розслідування випадків булінгу (цькування), засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).
 • Повідомляє батькам здобувачів освіти за їх запитом інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолога-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Практичний психолог/ соціальний педагог

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про які він отримав від інших осіб.
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Забезпечує профілактику та запобігання булінгу (цькуванню).
 • Забезпечує надання консультативної допомоги батькам з питань булінгу.
 • Здійснює психологічний супровід здобувачів освіти, які постраждали бід булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Класний керівник, учитель-предметник

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію про яку він отримав від інших осіб.
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).
 • За рішенням керівника закладу бере участь: у проведенні розслідування випадків боулінгу;  засіданні комісії з розгляду випадків булінгу (цькування).
 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Проводить системну робота з інформування, роз’яснення з метою формування навичок толерантної та ненасильницької поведінки, спілкування та взаємодії всіх учасників освітнього процесу; організації тематичних заходів, зустрічей, бесід, консультацій.

Медичний персонал закладу освіти

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування)
 • Може поспілкуватись з учасниками ситуації: жертвою, кривдником чи (кривдниками), свідками.
 • Надає (у разі необхідності) невідкладну медичну допомогу.

Обслуговуючий персонал

 • Повідомляє керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого він був особисто або інформацію, про яку він отримав від інших осіб.
 • Вживає невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування).

Батьки постраждалої дитини

 • Подають керівництву або засновнику закладу освіти заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Можуть вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.
 • Можуть брати здасть у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.
 • Звертаються до уповноважених органів Національної поліції України та служби у справах дітей для повідомлення про випадок булінгу, у тому числі в разі незгоди з рішенням комісії, яка не кваліфікувала випадок як булінг.
 • Сприяють керівництву закладу освіти у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування).
 • Виконують рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти.
 • Можуть запитувати інформацію про діяльність закладу освіти, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування).

Здобувачі освіти

 • Повідомляють керівництво або працівників закладу освіти про факти булінгу (цькування) свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб.

Дитина, яка постраждала від булінгу

 • Звертається для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє,
 • Та/або до батьків чи інших законних представників, органів Національної поліції, служби у справах дітей, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, спеціалізованих установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, регіональних та місцевих центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.
 • Може брати участь у засіданні комісії з розслідування випадку булінгу.


Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на вчинення домашнього насильства щодо дитини

Алгоритм дій у разі виявлення ознак чи фактів, що можуть вказувати на
вчинення домашнього насильства щодо дитини

Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчиняла домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також погрози вчинення таких діянь.

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Особа

Покрокові дії

Нормативно-правові акти:

Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству»

Закон України «Про освіту»

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників з іншими органами та службами»

Лист Міністерства освіти і науки України від 30.10.2018 № 1/9-656 «Про перелік діагностичних методик щодо виявлення та протидії домашньому насильству відносно дітей»

Керівник закладу освіти

Забезпечує реалізацію в закладі освіти заходів у сфері запобігання та протидії домашньому насильству шляхом:

 • проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи з протидії та запобігання насильству;
 • здійснення з учасниками освітнього процесу інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;
 • організацію роботи практичного психолога, соціального педагога з постраждалими дітьми;
 • визначення уповноваженого спеціаліста з числа працівників закладу для проведення невідкладних заходів реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи, інших осіб.

Уповноважена особа, що здійснює невідкладні заходи реагування в разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

 • Інформує керівника закладу про ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Протягом доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти інформує уповноважений підрозділ органу Національної поліції та службу у справах дітей (у випадку, коли постраждалою особою та/або кривдником є дитина).
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про вчинення домашнього насильства.
 • Повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти.
 • У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства або реальної загрози його вчинення, зустрічається з дитиною, стосовно якої є інформація, намагається розговорити, встановити контакт, довірливі стосунки, надає емоційну підтримку.
 • Якщо в процесі розмови дитина підтверджує факт насильства щодо неї, з’ясовує терміни подій, які відбулися з дитиною, та можливості отримати їх опис.

Практичний психолог/ соціальний педагог

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Забезпечує психологічний супровід та соціально-педагогічний патронаж в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.
 • Бере участь (у разі необхідності) в оцінці рівня безпеки, у проведенні оцінки потреб дитини та в роботі мультидисциплінарної команди виконавчого комітету міста/району/ОТГ з надання соціальних послуг дитині з родиною (за погодженням з керівником закладу).

Класний керівник

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення факту домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.
 • Може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.
 • Забезпечує організацію роботи в системі освіти з дітьми та їх батьками; проведення з батьками та іншими учасниками освітнього процесу роз’яснювальної та виховної роботи із запобігання, протидії негативним наслідкам домашнього насильства.

Вчитель-предметник

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.
 • може поспілкуватись з постраждалою дитиною, дотримуючись алгоритму ведення діалогу з дитиною, яка потрапила в ситуацію насильства або загрозу його вчинення.

Медичний персонал закладу освіти

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі;
 • Надає невідкладну медичну допомогу (за необхідності).
 • Може провести первинне опитування дитини.
 • Не залишає дитину наодинці.

Обслуговуючий персонал закладу освіти

 • При отриманні інформації/повідомлення та/або у ситуації особистого виявлення випадку домашнього насильства або загрози його вчинення передає інформацію для подальшого реагування керівнику закладу або уповноваженій особі.
 • Забезпечує організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишає дитину наодинці.

Дитина постраждала

 • Звертається до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертається для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безкоштовної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб).

Батьки постраждалої дитини

 • Забезпечують надання дитині екстреної медичної допомоги (у разі потреби).
 • Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти, якому довіряє.
 • Або/та звертаються для подальшого реагування до будь-якого суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, до органів Національної поліції, служби у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування, центрів з надання безоплатної вторинної правової допомоги, загальних чи спеціалізованих служб підтримки постраждалих осіб тощо).

Інші особи, яким стало відомо про випадок домашнього насильства

 • Звертаються для подальшого реагування до керівника закладу або уповноваженої особи, або працівника закладу освіти.
 • Забезпечують організацію надання медичної допомоги (у разі потреби).
 • Не залишають дитину наодинці.
 • Передають інформацію суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (наприклад, органам Національної поліції, службі у справах дітей, суду, органів державної влади чи органів місцевого самоврядування тощо).