Дошкільний підрозділ

Дошкільний підрозділ КЗСОР «Глинської спеціальної школи» створений з метою надання дітям з порушеннями інтелектуального розвитку спеціальної дошкільної освіти, корекції вад та повноцінної соціалізації й адаптації їх у соціумі, формування основ успішного навчання в школі .

Основні завдання:

  • створення системи управління якістю освіти дошкільників, шляхом введення: нових умов і форм організації освітнього процесу (перевага надається ігровій, спільній і самостійній діяльності дітей), нових освітніх технологій;
  • забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами відповідно до висновку інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю;
  • організація виховної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами, яка ґрунтується на загальнолюдських цінностях та спрямована на забезпечення соціалізації, розвиток комунікативних навичок, навичок самостійності та самообслуговування тощо.
  • оновлення методичного і дидактичного забезпечення, впровадження інформаційних технологій в освітній процес.
  • створення умов для ефективної участі всіх здобувачів освіти в управлінні якістю освітнього процесу і здоров’язбереження дітей.
  • створення системи консультування і супроводу батьківської громадськості у питаннях психолого-педагогічної компетентності по вихованню і розвитку дітей з особливими освітніми потребами в тому числі з інвалідністю
  • використання інноваційних педагогічних та ІКТ технологій в освітньому процесі;
  • зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного відділення.