Загальна декларація прав людини (Стислий виклад)

Стаття 1
Право на рівність

Стаття 2
Свобода від дискримінації

Стаття 3
Право на життя, на свободу і на особисту недоторканість

Стаття 4
Свобода від рабства

Стаття 5
Свобода від тортур і поводження, що принижує гідність

Стаття 6
Право людини на визнання її правосуб’єктності

Стаття 7
Право на рівність перед законом

Стаття 8
Право на поновлення у правах компетентним судовим органом

Стаття 9
Свобода від безпідставного арешту і вигнання

Стаття 10
Право на справедливе публічне слухання справи

Стаття 11
Право вважатися невинною, доки винність не буде встановлена

Стаття 12
Свобода від втручання в особисте і сімейне життя, від посягання на недоторканність житла, тайну кореспонденції

Стаття 13
Право вільно покидати і повертатися у країну

Стаття 14
Право шукати притулку від переслідувань в інших країнах

Стаття 15
Право на громадянство й на його зміну

Стаття 16
Право одружуватися і засновувати сім’ю

Стаття 17
Право на володіння майном

Стаття 18
Свобода переконань і релігії

Стаття 19
Свобода думки та інформації

Стаття 20
Право на свободу мирних зборів та асоціацій

Стаття 21
Право брати участь в управлінні і у вільних виборах

Стаття 22
Право на соціальне забезпечення

Стаття 23
Право вільно вибирати роботу і входити до професійних
спілок

Стаття 24
Право на відпочинок і дозвілля

Стаття 25
Право на відповідний життєвий рівень

Стаття 26
Право на освіту

Стаття 27
Право на участь у культурному житті громади

Стаття 28
Право на соціальний порядок, що викладений у цьому Документі

Стаття 29
Суспільні обов’язки важливі для вільного і повного розвитку

Стаття 30
Свобода від втручання держави, групи осіб або окремих осіб у викладені вище права