Подорож по країні Знань

У спеціальній школі самопідготовка має важливе корекційно-виховне значення, тому що виконання домашнього завдання потребує від учнів з важкими розладами мовлення як активної мисленнєвої діяльності та самостійного виконання пізнавальних завдань, так і моральної вихованості, певного рівня розвитку емоційно-вольової сфери.

Під час самопідготовки вихователь спеціальної школи привчає дітей правильно працювати з підручником, планувати власну пізнавальну діяльність, його робота спрямована на саморегуляцію видів пізнавальної діяльності, мобілізацію зусиль для придбання нових знань, формування вмінь та навичок практичного застосування раніше засвоєних знань.

Під час своїх самопідготовок вихователь закладу Бжевська Н.Є. прагне, щоб діти не тільки закріпили свої знання, уміння та навички, а й привчає їх до самоконтролю, розвиває відповідальне ставлення до праці, підвищує рівень вихованості дітей, прагнення до товариської взаємодопомоги.