Робота над темою «Поведінка в громадських та культурно- освітніх місцях»

Метою навчального предмета «Соціально-побутове орієнтування» є підготовка дітей до самостійного життя (вирішення життєво необхідних побутових завдань, виконання норм і правил культурної поведінки в суспільстві, родині, формування спроможності матеріально забезпечити себе і свою сім´ю) шляхом надання їм відповідних знань, вироблення практичних умінь та навичок життєвої і соціальної компетентності.

Вчитель-дефектолог Гук Тетяна Олександрівна на різних етапах корекційно-розвивальних занять з суспільно-побутового орієнтування здійснює не тільки моделювання реальних ситуацій, а й проводить екскурсії, під час яких вивчений матеріал конкретизується та закріплюється.

Екскурсії до Миколаївської церкви та магазину передбачають завершення роботи над темою «Поведінка в громадських та культурно- освітніх місцях» .